Aja turvallisesti – kiireessäkin

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että liikenneturvallisuus on tärkeää. Tästä huolimatta kaikki eivät käyttäydy liikenteessä yhtä harkitusti tai edes noudata liikennesääntöjä. Sääntöjä harjoitellaan autokoulun teoria- ja ajotunneilla, mutta tuntien määrä ei monien mielestä ole riittävä. Vaikka ajokortti olisikin suoritettu, on vaikea ennustaa, miten yksilö käyttäytyy liikenteessä. Tämä on totta myös linja-autonkuljettajien kohdalla, ja heidän ajotapansa vaihtelevatkin merkittävästi jopa saman liikennöitsijän alaisuudessa työskentelevien kesken.

Mitä turvallisuus liikenteessä tarkoittaa?

Turvallisesti ajaminen tarkoittaa ennen kaikkea sääntöjen noudattamista, mutta myös muiden teillä liikkuvien huomioista. Myös tilannetajulla on tärkeä rooli liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kaikki mahdollisia tilanteita ei voi koskaan voida käydä autokoulun ajoharjoittelussa tai teoriatunneilla läpi, joten yksilön on aina noudatettavaa harkintaa ja järkeä teillä liikkuessaan.

Turvallisesti toimivan on osattava huomioida myös muut liikenteessä olijat, esimerkiksi lapset, jotka eivät välttämättä osaa tai muista itse noudattaa liikennesääntöjä. Lasten läheisyydessä vastuullinen aikuinen ratin takana hidastaakin vauhtia ja on tavallistakin valppaampi, jotta onnettomuutta ei pääse tapahtumaan.

Millaiset toimintatavat vähentävät turvallisuutta?

Nykyään eräs tärkeimmistä yksittäisistä liikenneturvallisuutta vähentävistä tekijöistä on älypuhelinten ja muiden laitteiden käyttö ajon aikana. Vaikka tämä on laissa kielletty, näkee puhelimiaan käyttäviä autoilijoita liikenteessä jatkuvasti. Kun autoilijan huomio on puhelimen ruudussa, hän ei voi havainnoida muuta liikennettä riittävällä tasolla. Hurjin tilanne syntyy silloin, kun autoilija lähestyy puhelintaan käyttävää jalankulkijaa. Tällaisissa tilanteissa kumpikaan tilanteen osapuolista ei riittävällä tasolla havainnoi ympäristöään ja onnettomuuden riski kasvaa.

Puhelimen käytön lisäksi liikenneturvallisuutta heikentää tietysti myös ylinopeus. Esimerkiksi taajama-alueilla, joissa nopeusrajoitus saattaa olla 50 km/h tai jopa 30 km/h, on erittäin tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia, jotta myös jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat liikkua turvallisesti. Koulujen ja päiväkotien läheisyydessä kaikkien autoilijoiden tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta, ja kouluista varoitetaankin yleensä autoilijoita liikennemerkein.

On selvää, että myös muunlainen sääntöjen rikkominen heikentää turvallisuutta. Harkitsemattomat ohitukset, piittaamattomuus liikennevaloista tai ajojärjestyksestä ovat vain muutamia asioita, jotka johtavat vaaratilanteisiin. Autossa matkustavien turvallisuus heikentyy merkittävästi, jos kaikki matkustajat eivät käytä turvavöitä ja asianmukaisia turvaistuimia.