Millaisissa tilanteissa ja miten voidaan vaatia ajotaitojen testaamista terveysperusteisesti?

Kuljettajan ajoterveys on erittäin tärkeä asia, jotta teillä liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista. Joissakin tilanteissa poliisi voi määrätä kuljettajan suorittamaan ajokokeen tai -näytteen tai lääkäri voi suositella tällaista menettelyä. Kerromme tässä artikkelissa, millaisissa tilanteissa tällainen määräys tai suositus voi tulla vastaan ja mitä tämän jälkeen tapahtuu.

Poliisin määräämä ajokoe tai -näyte

Tarvittaessa poliisilla on oikeus määrätä, että kuljettajan tulee toimittaa ajoterveyttään koskeva lääkärinlausunto. Poliisi voi vaati kuljettajaa myös suorittamaan ajokokeen uudelleen ja toimittamaan tästä todistuksen. Se voi myös vaatia Ajovarman laatimaa lausuntoa kuljettajan ajokyyvystä. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos poliisi epäilee, ettei kuljettaja enää hallitse ajoneuvoaan tai sen hallintalaitteita riittävällä tavalla, jolloin hänen ajokäyttäytymisestään voi aiheutua vaaratilanteita. Poliisi voi myös epäillä, ettei kuljettaja hallitse liikennesääntöjä tai pysty näitä noudattamaan siten, että ajoneuvon kuljettaminen olisi liikenteessä turvallista.

Lääkärin suosittelema terveysperusteinen ajotaidon testaus

Joissakin tilanteissa lääkärille voi herätä huoli kuljettajan ajoterveydestä, jolloin voi olla syytä suorittaa terveysperusteinen ajotaidon testaus käytännössä. Joissakin tilanteissa lääkäri saattaa jopa suullisesti kieltää kuljettajaa ajamasta ennen kuin poliisi tekee päätöksen kuljettajan ajo-oikeutta koskien. Lääkäri saattaa ehdottaa myös uudelleen tehtävää lääkärin tarkastusta taikka erikoislääkärin suorittamaa tutkimusta. Hän voi suositella kuljettajalle myös ajokoetta tai -näytettä.

Mikä on ajonäytteen tarkoitus?

Ajonäytteen aikana pyritään selvittämään, onko kuljettajalla edellytykset käyttää ajoneuvon hallintalaitteita. Joissakin tilanteissa kuljettaja saattaa tarvita tähän lisähallintalaitteita, jolloin hänen suoriutumistaan arvioidaan näiden laitteiden kanssa. Ajovarma järjestää ajonäytetilaisuuden ja näyte sisältää sekä ajoneuvon käsittelyyn liittyviä tehtäviä että liikenteessä ajamista.

Mikä on ajokokeen tarkoitus?

Ajokokeen avulla pyritään selvittämään hallitseeko kuljettaja liikennesäännöt ja kykeneekö hän noudattamaan niitä siten, että ajoneuvon kuljettaminen liikenteessä on turvallista. Ajovarma järjestää ajokokeen ja kokeessa käytetään opetusajoneuvoa.

Mikä on terveysperusteisen ajotaidon käytännön testauksen tarkoitus?

Terveysperusteisen ajotaidon käytännön testauksen kautta pyritään tarjoamaan lääkärille tietoa, joka tukee häntä hänen tehdessään päätöksiä kuljettajan ajo-oikeutta koskien. Tämä testaus järjestetään lääkärin aloitteesta. Tavallisesti testauksessa käytetään autokoulun autoa ja sitä valvoo liikenneopettaja. Usein myös lääkäri osallistuu arviointitilanteeseen. Testaus suoritetaan yksikössä, joka on erikoistunut ajoterveyden arvioimiseen. Senioriautokoulu on yksi tällaisista yksiköistä.